ברסטצ'קה משפחת לרר 30

15 באוגוסט 1927, גור אריה לרר כותב לאחותו בתל אביב.
ומילת הבהרה לגבי ההבדל בין ברסטצ'קו (שבחותמת כאן) לברסטצ'קה: הראשון הוא צורת הביטוי באוקראינית, רוסית ופולנית, השני ביידיש ....

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 30

15 באוגוסט 1927, גור אריה לרר כותב לאחותו…

ברסטצ'קה משפחת לרר 30א

גוף הטקסט, וראו תמלולו בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 30ב

תמלול הטקסט ותרגום כמה מילות ברכה מיידיש ברסטצ'קה,…
error: Alert: Content selection is disabled!!