ברסטצ'קה משפחת לרר 32ב

תמלול הטקסט

ברסטצ'קה, 25 במרץ 1928, שלום רב לך אחות יקרה חליה !

בודאי את כבר כועסת עלינו על אי כתיבתינו אליך בזמן האחרון אבל יש לזו במה להצטדק. ידוע לך שעכשיו אצלינו, לפני חג הפסח, וכמעט שכולנו עסוקים עכשיו בחנות. אין עובר אפילו יום אחד שאנו מזכירים אותך ויודעים שצריך לכתוב לך מכתב ואין לנו פנאי, בודאי שתסלחי לזו. והנה, השעה הראשונה בערב (= אחת אחר חצות), אני כבר חפצתי ללכת לישון אבל החלטתי לכתוב לך קודם גלויה לכל הפחות. חליה חביבה ! אצלינו אין שום חדשות, כולנו בריאים ושביעים רצון. שמעתי שאהרן שלנו (= אהרן לרר) יבוא בקרוב (= לביקור בעיירה) ע"י (= על ידו) נוכל לקבל פ"ש (= פריסת שלום) טובה ממך וגם כן נוכל לשלוח ע"י מתנה טוב בשבילך. אני מבקש שאל תתחשבי בזה שאנו לא כתבנו לך בזמן האחרון ותכתבי לנו לעיתים תכופות.

היי שלום, אחיך הדורש שלומך, גור אריה.

(וכמה מילים לסיום בחזית הגלויה) פ"ש מכל אנשי ביתינו, מכל הקרובים, השכנים, החברים-ות. אני מבקש שתכתבי לנו לעיתים תכופות, אני נושק אותך מרחוק.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 32

25 במרץ 1928, גור אריה כותב לאחותו במקוה…

ברסטצ'קה משפחת לרר 32א

גוף הטקסט, וראו תמלולו בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 32ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, 25 במרץ 1928, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!