ברסטצ'קה משפחת לרר 33

10 ביולי (1928, בחותמת הדואר), גור אריה לרר כותב לאחותו מלבוב.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 33

10 ביולי (1928, בחותמת הדואר), גור אריה לרר…

ברסטצ'קה משפחת לרר 33א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 33ב

תמלול הטקסט לבוב, 10 ביולי 1928, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!