ברסטצ'קה משפחת לרר 37א

גוף הטקסט, וראו תמלולו בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 37

24 בפברואר 1929, גור אריה כותב לאחותו. הגלויה…

ברסטצ'קה משפחת לרר 37א

גוף הטקסט, וראו תמלולו בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 37ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, 24 בפברואר 1929, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!