ברסטצ'קה משפחת לרר 37

24 בפברואר 1929, גור אריה כותב לאחותו.
הגלויה ממוענת לחליה העובדת ב"מטבח הפועלים" בביה"ס החקלאי "מקוה ישראל". שמו של אבי המשפחה, שמול (שמואל) לרר, במען השולח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 37

24 בפברואר 1929, גור אריה כותב לאחותו. הגלויה…

ברסטצ'קה משפחת לרר 37א

גוף הטקסט, וראו תמלולו בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 37ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, 24 בפברואר 1929, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!