ברסטצ'קה משפחת לרר 39א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 39

4 במאי 1929, ישראל לרר לאחותו ב"מטבח הפועלים"…

ברסטצ'קה משפחת לרר 39א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 39ב

תמלול הטקסט 4 במאי 1929, שלום חליה יקרה…
error: Alert: Content selection is disabled!!