ברסטצ'קה משפחת לרר 39

4 במאי 1929, ישראל לרר לאחותו ב"מטבח הפועלים" במקוה ישראל.
בפרטי השולח: ש. (שמואל) לרר, ברסטצ'קה, מחוז הורוכוב, פלך ווהלין. מעניינת העובדה ששמה של המדינה - "פולין" - לא מופיע כלל על גבי הגלויות, מה שמצביע אולי, שבאופן תודעתי, אין היא נתפשת עדיין ברת קיימא.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 39

4 במאי 1929, ישראל לרר לאחותו ב"מטבח הפועלים"…

ברסטצ'קה משפחת לרר 39א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 39ב

תמלול הטקסט 4 במאי 1929, שלום חליה יקרה…
error: Alert: Content selection is disabled!!