ברסטצ'קה משפחת לרר 57

16 בפברואר 1940.
ישראל לרר כותב לאחותו ובעלה בכפר יונה. ראו תרגום הגלויה מיידיש והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 57

16 בפברואר 1940. ישראל לרר כותב לאחותו ובעלה…

ברסטצ'קה משפחת לרר 57א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה משפחת לרר 57ב

תרגום מיידיש ברסטצ'קה, ה 16 בפברואר (עפ"י חותמת…