ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 15א

תמלול הטקסט

ב"ה, יום ה', שמות (= פרשת שמות), 27 בדצמבר 1934, פה לוצק

אני הח"מ (= החתום מטה) מעיד בזה למר בנימין וואלטער (= ולטר) שתונח ת"י (= תחת ידו) בתור השלשה (*) דעקלעראציע (= הצהרה) שנכתבה ונחתמה ע"י משה בן דוד גרינשטיין אצל נאטאריוס (= נוטריון) בלוצק, יום 27/12 שנת 1934, אשר בה נותן מ"ר גרינשטיין הנ"ל רשות למרת העני קעמיש מנעוויארק (= ניו יורק) לקבל חזרה הסך אלף לי"ש (= לירות שטרלינג) שהכניסה מרת קעמיש הנ"ל למחלקת אנגלו-פאלעסטינא בנק בתל אביב על שם משה גרינשטיין הנ"ל בכדי להשיג רשיון כניסה לא"י מהממשלה של א"י. הדעקלעראציע הנ"ל תהיה מונחת ת"י (= תחת ידו) עד שלושה ירחים אם עד הזמן הזה יספיק מר משה גרינשטיין להכין ניירות הנחוצים להעליה ויעלה. עלי למסור למר בנימין וואלטער הדעקלעראציע הנ"ל בכדי שישלח אותה לאחותו מרת העני קעמיש כאשר הוא אחראי לפניה על הסך אלף לי"ש שהוכנסה על שם משה גרינשטיין הנ"ל לאנגלו-פאלעסטינא בנק הנ"ל בלי שום טו"מ (= טענות ומענות) ושום עכוב. ואם לא יעלה (= יעלה בידו) למר משה גרינשטיין הנ"ל עד שלשה ירחים לעלות, אז עלי למסור הדעקלעראציע הנ"ל בתור השלשה (*) להרב מר אהרן טווערסקי מברעסטיצקא (= ברסטצ'קה) על תנאי שהרב ישלח הדעקלעראציע לא"י על שם מר בנימין וואלטער אחר עליתו של מר משה גרינשטיין.

נאום יוסף מאנדעל.

הערות לטקסט

1000 לי"ש. הסכום (העצום לתקופתו) אותו נדרשו להוכיח שהם מחזיקים ברשותם מי שבקשו לקבל אשרת כניסה ("סרטיפיקט") לארץ ישראל בקטגוריה של "בעלי הון". אף כי אנו נוטים להאמין כי בד"כ אפשרו הבריטים הענקת אשרת כניסה לא"י לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, מקרה זה מבהיר היטב כי אף שלבנימין ולטר ולגילה אשתו בן שהוא נתין ארץ-ישראלי, אשרת הכניסה המיוחלת אינה מוענקת לו אוטומטית והוא נאלץ לללכת בערוץ הקשה ביותר של בקשה להיתר תחת הקטגוריה של בעל הון כמתואר לעיל.

(*) חשבון השלשה הוא חשבון בנק הנפתח במיוחד להפקדה הנאמנות של נכסים של צד אחד להסכם עד לקיום חלקו של הצד השני בהסכם ולהבטחת הקיום.

משה גרינשטיין הוא גיסו של בנימין ולטר (בעלה של בריינדל אחותו), העני קעמיש היא אחות נוספת של ולטר, בניו יורק.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 15

עיר המחוז לוצק, 27 בדצמבר 1934. כך התנהלה…

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 15א

תמלול הטקסט ב"ה, יום ה', שמות (= פרשת…
error: Alert: Content selection is disabled!!