ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 19

משפחת אליהו רזניק, קרמניץ, 10 במרץ 1937.
אליהו ורחל אשתו בחזית, בתם רבקה, חתנם יצחק ונכדם משה, בתמונת מזכרת זו שנשלחה לאחותו גילה ולטר ומשפחתה בארץ ישראל. כל המצולמים נספו בשואה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 19

משפחת אליהו רזניק, קרמניץ, 10 במרץ 1937. אליהו…

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 19א

ההקדשה היפה על גב התמונה: "למנחה מזכרת אהבה…
error: Alert: Content selection is disabled!!