ג'דה ילדי בית הספר 3א

מפת א"י מצויירת ביד ע"י התלמיד מרדכי קסוינר.
אבי, מרדכי קסוינר (עופר), היה תלמיד כתה ה' בשנת 1934 כשקיבל ממורתו יפה צמחוביץ' את המטלה לשרטט מפה זו, מן הסתם, מסוג המטלות הציוניות לילדי ישראל באותם ימים.

מידע-נוסף2

ג'דה ילדי בית הספר 3

כיתת בית הספר במבנה ערבי ישן וחבוט. בכיתוב…

ג'דה ילדי בית הספר 3א

מפת א"י מצויירת ביד ע"י התלמיד מרדכי קסוינר.…

ג'דה ילדי בית הספר 3ב

על משפחת צמחוביץ', מקבוצת המתיישבים המקורית של ג'דה:…