ג'דה מסמכים 3

8 בספטמבר 1927, מסמך דרמטי מהקונגרס הציוני ה 15 שהתקיים בבזל שבשוויץ בתאריכים 30 באוגוסט עד ה 11 בספטמבר 1927, ובו הכרזה של ההסתדרות הציונית בדבר חשיבותו של המפעל ההתיישבותי בג'דה ("מנור") והחלטה לתמיכה בקיומו וביסוסו. המסמך כאן הוא תרגומו (המקורי) של המסמך שנכתב במקור בגרמנית (כמו כל הפרוטוקולים של הקונגרסים הציוניים).