ג'דה מסמכים 6

באין תנועה מיישבת מאחוריו, הפנו המוסדות (קרי: ההנהלה הציונית) עורף לתחינות לעזרה של הישוב במצוקה, כפי הכתוב מפורשות במסמך שלפנינו. ובעקבות אי-יכולתם (מסיבות אוביקטיביות) של המתישבים להפעיל את בית החרושת לטקסטיל, שהיה בסיס-חזונם ההתישבותי, ומשנאלצו להוציא את לחמם מעיבוד חלקותיהם המוגבלות, חוסר בהכשרה חקלאית של מרביתם טרם עלותם ארצה, היה גם הוא בעוכריהם. ואולם, שורשי המשבר היו רחבים הרבה יותר: בגדר אסון מערכתי-לאומי כולל, ועל כך במאמרו של אורי צבי גרינברג בסיכום ההסטורי הפותח תעוד זה.

error: Alert: Content selection is disabled!!