ג'דה משפחת קסוינר 9

1934, האחים קסוינר בתמונה נדירה שממחישה היטב את אופי המקום. הדרך הראשית עברה בין בית האריסים של בעל האדמות לשעבר, האפנדי סורסוק, מימין והמכלת של יהושע טורנר משמאל.
המכלת הזו, עלובה ככל שניתן להתרשם, היתה מרכזה של המושבה באשר מיקומה על אם הדרך הפך אותה לתחנת עצירה לכל מי שחצו את העמק. ידוע למשל שמשה דיין, בדרכו מנהלל, נהג לקנות כאן בהקפה ונותר בעל חוב. מצד שני, קשה להאמין שמישהו נותר בעל חוב אצל טורנר שנודע כמי שידו קפוצה תמיד.

error: Alert: Content selection is disabled!!