ג'דה שומרים 12ב

תרשים הישוב בתקופת מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט עפ"י שרטוט שרשם אלי שטגר מזכרונו במהלך פגישות עימו בשנת 2011. ראוי להדגיש, כי לאלי לא היו כל ספקות לגבי הפרטים והתרשים נעשה ביד מהירה ובטוחה. אפשר גם להתרשם מהדיוק בפרטים אם נשווה את התרשים לזה ששורטט ע"י קלמן מלץ 75 שנה קודם לכן !!

מידע-נוסף2

ג'דה שומרים 12

אלי שטגר, אזור ג'דה 1937-38. עם פרוץ "המאורעות"…

ג'דה שומרים 12א

מזכרונות אלי שטגר יליד לבוב (1914), סיים לימודיו…

ג'דה שומרים 12ב

תרשים הישוב בתקופת מאורעות תרצ"ו – תרצ"ט עפ"י…