ג'דה שומרים 17

צבי קסוינר עם המאוזר בעל הכת המתקפלת.
דצמבר 1937, צבי ובניו מימין עם דב גולדברג ומלכה בתו. צבי קנה את אקדח המאוזר כשקיבל רשיון מהבריטים לצרכי עבודתו בהדברת המלריה. גולדברג היה אורג מומחה ובעל מטויה בת-א. נפטר בתחילת שנות ה 40 והוא בן 46 לאחר ביקור עסקי במצרים במהלכו נפצע וקיבל זריקת טטנוס מזוהמת.