ג'דה שומרים 8א

על גפירים ושוטרים מוספים במאמרה של ד"ר ריקה יצחקי-הראל, "חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העבריים בשנים 1936-1945", מתוך "משטרת ישראל, עיונים בתולדות המשטרה בתקופת המנדט הבריטי", כרך י"ד של הבטאון "עלי זית וחרב" בעריכת ניר מן, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"ד (2014). עמ' 101.

מידע-נוסף2

ג'דה שומרים 8

על גג ה"חאן" 1936. בשנות ה 30 שימש…

ג'דה שומרים 8א

על גפירים ושוטרים מוספים במאמרה של ד"ר ריקה…

ג'דה שומרים 8ב

על תלבושתם של הגפירים והשוטרים המוספים.

ג'דה שומרים 8ג

error: Alert: Content selection is disabled!!