גליציה המזרחית הורודנקה 1

הורודנקה (מחוז סטניסלבוב), 21 באוקטובר 1926, וביידיש בשלט: "עם בוני מעון הילדים" (כלומר גן הילדים).
הגן, וכן גם ביה"ס היסודי האידישאי, וכמוהם גם ביה"ס לבנות "בית יעקב", הוקמו בתחילת ואמצע שנות העשרים ביוזמת ארגון ה"בונד" בעיירה.

error: Alert: Content selection is disabled!!