גליציה המזרחית הורודנקה 2

בית הספר העברי בהורודנקה, 1928. ביה"ס נוסד בשנת 1907 ואולם בעקבות הפרעות הרצחניות שחוו יהודי העיר מיד הרוסים בתקופת מלחמת העולם הראשונה, היא נתרוקנה כמעט לחלוטין מיהודיה שמצאו מקלט כפליטים בעומק האימפריה האוסטרו-הונגרית. עם תום המלחמה והתחדשות החיים בה נפתח מחדש גם ביה"ס העברי. על מוריו בשנים הללו (בד"כ רק שניים באותה עת) נמנו שמואל גרייף, עזריאל ליבסטר, אשר יונגרמן יצחק שפירא והגב' צ. ארדמן. ואולם, מי שהאריך בתפקיד יותר מהאחרים היה בנימין קורן ואפשר שהוא המורה שבתמונה. קורן נספה בשואה.

error: Alert: Content selection is disabled!!