גליציה המזרחית הורודנקה 3

פעילי "הקרן הקיימת לישראל", ראשית שנות השלושים. אף כי הורודנקה העיר לא גדולה מבחינת היקף אוכלוסיתה היהודית (כשליש מכלל מכלל כ 10 אלפים תושביה טרם השואה), הפעילות הציונית בה החל למן סוף מלחמת העולם הראשונה היתה יוצאת דופן בגודלה וגיוונה: תנועת "השומר" החלה לפעול בה מיד עם תום המלחמה, סניף "החלוץ" והכשרה שלו שקמו ב 1920, ולאחר מכן "גורדוניה" ו"איחודיה", "הנוער הציוני", בית"ר ו"השומר הצעיר", כל אלה הפעילו קינים לתפארת והוציאו מאות חלוצים לארץ ישראל !

error: Alert: Content selection is disabled!!