גליציה המזרחית טלומאץ' מכתבים לארץ ישראל 2

גלויה שנשלחה לרחל הבר ב 4.8.1940

השולח: "סמואל גאבר מאירוביץ', טלומאץ', מחוז סטניסלבוב. (מאירוביץ', הבן של מאיר, שמו של סבא של רחל !).

מידע-נוסף2

גליציה המזרחית טלומאץ' מכתבים לארץ ישראל 2

גלויה שנשלחה לרחל הבר ב 4.8.1940 השולח: "סמואל…

גליציה המזרחית טלומאץ' מכתבים לארץ ישראל 2א

גליציה המזרחית טלומאץ' מכתבים לארץ ישראל 2ב

תרגום מיידיש (תאריך המשלוח המופיע בחותמת הדואר הוא…
error: Alert: Content selection is disabled!!