גליציה המזרחית טלומאץ' 4א

על גב התמונה: טרנוב (?), ביום 19 בספטמבר 1932. לזכרון עולם ! חוות ההכשרה שבלינו יחד ברעות שלושה חדשים ובהם נעשינו לידידים קרובים. יהי רצון ! שהכשרתנו לא תשכח בקרוב את שמי, משה דוד צימרינג.

מידע-נוסף2

גליציה המזרחית טלומאץ' 4

19 בספטמבר 1932, תמונת מזכרת מההכשרה, וראו גם…

גליציה המזרחית טלומאץ' 4א

על גב התמונה: טרנוב (?), ביום 19 בספטמבר…
error: Alert: Content selection is disabled!!