גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 201א

כיתוב בפולנית על גב התמונה: ל"ג בעומר 1933, "דוו לצ'ה מנורה" שפרושו יובל שנתיים ל(אגודת) מנורה. סטניסלבוב, בפארק.

מידע-נוסף2

גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 201

ישראל 2 משמאל, חבר ארגון "מנורה" בסטניסלבוב אודות…

גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 201א

כיתוב בפולנית על גב התמונה: ל"ג בעומר 1933,…