גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 201

ישראל 2 משמאל, חבר ארגון "מנורה" בסטניסלבוב אודות הסתדרות הצופים העבריים "מנורה", איגוד האקדמאים הציוניים "גיסקלה" (גוש חלב) וארגון "קדימה" (גיסקלה הצעירה), ראו מובאות תחת תעוד "סטניסלבוב מנורה גיסקלה קדימה".

מידע-נוסף2

גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 201

ישראל 2 משמאל, חבר ארגון "מנורה" בסטניסלבוב אודות…

גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 201א

כיתוב בפולנית על גב התמונה: ל"ג בעומר 1933,…