גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 203

ישראל שני מימין בשורת הביניים

מידע-נוסף2

גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 203

ישראל שני מימין בשורת הביניים

גליציה המזרחית נדבורנה ופניוב משפחת רוזנקרנץ 203א

אודות הארגונים הציוניים "גיסקלה" ו"קדימה" מתוך הספר "ערים…