גליציה המזרחית נדבורנה משפחת רוזנקרנץ דאקס 102

ליד הטכניון בחיפה. ישראל ופרידג'ה עלו ארצה, בין היתר, עקב רצונו של ישראל ללמוד בטכניון. הוא לא הספיק ללמוד הרבה ואילוצי פרנסה וקיום אילצו אותו להפסיק.