הגנה 201

1944-45, בחצר בית משפחת טריוואקס בבני ברק. בית המשפחה שכן בפרדס גדול (הוא "פרדס טריוואקס") ובשטחו התקיימו דרך קבע אימונים של "ההגנה".
למעלה מימין: רפי ("פוליק") שקלרש, מישאל שחם, מפקד בכיר ב"הגנה" (מפוצץ מלון סמירמיס בירושלים), משמאל גבריאל טריוואקס. למטה מימין: בנימין טריוואקס, אחיו הצעיר של גבריאל, במדי הצבא הבריטי, משמאל צבי אברמסון.

error: Alert: Content selection is disabled!!