ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 9

שנה לאחר מכן - איחוד כוחות

תמלול מכתב ועד פועלי הכרמל מיום כ"ח כסלו תרב"ב (שהוא 29 בדצמבר 1921). המכתב המקורי בארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון.

לכבוד מרכז הסתדרות הפועלים החקלאיים, יפו, חברים נכבדים,

בתשובה על מכתבכם האחרון, אנו מודיעים לכם כי באסיפת פועלי הכרמל החלט להתאחד השנה לשם עבודה וחיים משותפים וגם לקבל את התכנית השלמה הקשורה עם העבודה ברושמיה, זאת אומרת, לסדר משק משותף בהתחשב עם אפשרויות המקום.

אנו חושבים שהמרכז לא יניח עיכובים לסידור העבודה שנתאחרה גם בלי זה ויזרז את המחלקה לחקלאות שתתן את האמצעים לגשת לעבודה. כמו כן, הננו מודיעים לכם שנמצאות על הכרמל 5 פועלות בלי עבודה ודורשים מכם שזריעת הפסים תמסר לידינו בכדי שנוכל להעסיק את הפועלות בזה.

בשם ועד פועלי הכרמל, ז.י. לנדרס וא. פרידמן

error: Alert: Content selection is disabled!!