ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 2

17 באוגוסט עד 11 באוקטובר 1921.
כביש חיפה - ג'דה. עפ"י התאריך בו נערכה רשימה זו אפשר להתרשם שהקבוצה עבדה בכביש גם לאחר עלייתה על הקרקע ברושמיה, אף אם לזמן קצר. שמותיהם של לנדרס ובן צבי מופיעים כבאי כח לניהול הכספים מטעם המתיישבים.

error: Alert: Content selection is disabled!!