ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 16

לובה לנדרס, אחות זלמן יצחק, במרכז, בתמונה שצולמה בקיץ 1922, זמן קצר לאחר עלותה ארצה והצטרפותה לאחיה בהתישבות. מימין חבר הקבוצה נחום קנבסקי, הבחור משמאל לא זוהה.
אפשר מאד שהתמונה, בעלת האיכויות הנדירות יש לומר, ואולי גם תמונות נוספות כאן, צולמה בידי שמואל יוסף שוייג (1902-1984) אשר בעצם אותם ימים עלה אף הוא ארצה והגיע לבקר ולצלם ברושמיה היות שאחיו הבכור היה מנהל החשבונות של ההתישבות. תימוכין מפורשים לכך בהתכתבות מאוחרת יותר בין החברים המצפים לקבל את העתקי התמונות שצילם !

error: Alert: Content selection is disabled!!