ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20

ה' ניסן תרפ"ב, הוא 3 באפריל 1922, ארבעה חודשים חלפו מאז רכישת הפרדות, ברור שזה מרכיב כספי מרכזי בהוצאות הקבוצה, והנה עוד בענינן. ראו תמלול המכתב והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20

ה' ניסן תרפ"ב, הוא 3 באפריל 1922, ארבעה…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20א

דף שני.

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20ב

תמלול המכתב לקבוצת רושמיה ! חברים ! את…
error: Alert: Content selection is disabled!!