ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20ב

תמלול המכתב

לקבוצת רושמיה ! חברים !

את מכתבכם בעניין חשבון הפרדות קיבלתי. כל המכתב הזה מפליאני. לדעתי, לא צריכים אתם לפנות אלי בשביל כל באורים. בזמן שקניתם את הבהמות אצלי, ידעתם היטב כי אצלי ישנן קבלות מאנשים ידועים, כמו סגל מהכביש וטומשוב מקבוצת הבנאים, ויכולתם אז לברר אם החשבונות שהם חתמו עליהם נכונים אם לא ובכל אופן, יכולים אתם גם עכשיו לברר את זה. מה שנוגע מצידי, ובכן, סכום הכסף שקיבלתי מכם ביחד עם סכום הצרוף של הקבלות, משתווה בדיוק ל 120 ל"מ (לירות מצריות). ומפני כל האמור לעיל, לא אוכל אני לפנות למרכז החקלאי בשום ברורים מכיוון שבידי אין שום הוכחות רשמיות להוכיח לו כי שילמתי בעד הפרדות 50 ל"מ. ההוכחות האלה הן בידיכם והן הקבלות אותן תראו ועל פיהן תבררו את החשבון עם המרכז החקלאי. ואם יחסרו לכם פרטים, ובכן, מקום מגורם של סגל וטומשוב ידוע לכם כמו לי והם עוד יותר קרובים לכם מאשר לי. תודה בעד דרישת השלום מהפרדות.

שלום, בברכת העבודה, מ. (מרדכי) רובינשטיין, ה' ניסן תרפ"ב (3 באפריל 1922) תחנת נסיונות דגניה.

הערות

"סגל מהכביש וטומשוב מקבוצת הבנאים" ר. סגל ואהרן טומשוב הם מנהלי עבודה ב"גדוד העבודה". בעוד שסגל נותר עלום, לגבי טומשוב ידועים הפרטים הבאים: אהרן טומשוב (גם תומשוב) ולימים תומר, נולד ב 1885, עלה ארצה ב 1913, חבר ב"גדוד העבודה" כאמור, מפעילי "המשרד לעבודות ציבוריות" ואחר כך ב"סולל בונה", נפטר ב 1973.

"המרכז החקלאי" (גם "הסתדרות הפועלים החקלאים") הוא הארגון שהוקם ב 1918 ואשר נועד להיות הגוף המייצג של ההתיישבות העובדת ועובדי החינוך החקלאי. עם הקמת "הסתדרות העובדים הכללית" בדצמבר 1920, היה לחלק ממנה, מרכזי בחשיבותו. מאז היווסדו ובמשך כ 40 שנה עמד אברהם הרצפלד בראשו של המרכז החקלאי.

"תחנת נסיונות דגניה". תחנת הנסיונות לחקר החקלאות הוקמה ע"י ההסתדרות הציונית ב 1921 ביוזמתו של יצחק וילקנסקי (וולקני) ובניהולו. מרכזה היה בן שמן ושלוחות שלה פעלו בדגניה (אום ג'וני), גבת (ג'בטה), נהלל ועוד. המשרדים והמעבדות הוקמו בתל אביב בסמוך לגמנסיה "הרצליה".

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20

ה' ניסן תרפ"ב, הוא 3 באפריל 1922, ארבעה…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20א

דף שני.

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 20ב

תמלול המכתב לקבוצת רושמיה ! חברים ! את…
error: Alert: Content selection is disabled!!