ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ג

א' טבת תרפ"ב הוא 1 בינואר 1922, רשימת חברים שהוכנה לצורך התחשבנות עם "קופת החולים" של ההסתדרות הכללית. חשבון סניף קפ"ח (קופת חולים) על הכרמל.
מימין סעיף ההכנסות ומשמאל ההוצאות. כמו כן, עדיין חלוקה שמית ברורה לקבוצות כרמל "ב" וכרמל "ג", הקופה הנפרדת אף היא מאחדת. זו מן הסתם ההוכחה הטובה ביותר שההפרדה השמית היא רק מטעמים "הסטוריים" ולא באמת משקפת שתי קבוצות התיישבות נפרדות באתר.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21

דו"ח עד ליום א' טבת תרפ"ב (1 בינואר…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21א

הסברי זלמן יצחק לדו"ח קופת החולים, ראו התייחסות…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ב

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ג

א' טבת תרפ"ב הוא 1 בינואר 1922, רשימת…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ד

י"ז טבת תרפ"ב, הוא 17 בינואר 1922. "עגלה…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ה

10 במרץ 1922, קבלה עבור תשלום מקבוצת כרמל…
error: Alert: Content selection is disabled!!