ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ה

10 במרץ 1922, קבלה עבור תשלום מקבוצת כרמל "בעד עבודה מדיצינית" ע"י ד"ר אורבך.
ד"ר אליהו אורבך (1882-1971), הרופא היהודי הראשון בחיפה, דמות עתירת פעלים וחוקר מקרא.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21

דו"ח עד ליום א' טבת תרפ"ב (1 בינואר…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21א

הסברי זלמן יצחק לדו"ח קופת החולים, ראו התייחסות…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ב

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ג

א' טבת תרפ"ב הוא 1 בינואר 1922, רשימת…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ד

י"ז טבת תרפ"ב, הוא 17 בינואר 1922. "עגלה…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 21ה

10 במרץ 1922, קבלה עבור תשלום מקבוצת כרמל…
error: Alert: Content selection is disabled!!