ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 23

התיחסות קופת חולים, כ"ט ניסן תרפ"ה, הוא 27 באפריל 1922. בעיקרו, מכתב התחשבנות כספית מורכבת אבל בעל חשיבות עצומה היות שהוא בא כמענה לתכתובת מפורטת ביותר מאת זלמן יצחק ובה פרוט עדכני ביותר לתום שנת 1921 של מצבת החברים בקבוצה וכן גם פעילות שוטפת יום-יומית ! ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 23

התיחסות קופת חולים, כ"ט ניסן תרפ"ה, הוא 27…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 23א

תמלול המכתב ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל,…
error: Alert: Content selection is disabled!!