ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 24א

תמלול המכתב

"ההנהלה הציונית בארץ-ישראל", מחלקת הביקורת, כ"א אב תרפ"ב, 15 באוגוסט 1922

לכבוד קבוצת הפועלים רושמיה,

היות ואנו עומדים עתה בסוף השנה, הננו להעירכם בזה על הנחיצות לא לפגר עתה בסידור החשבונות החדשיים ולהשתדל להכניס בספרים את חשבונות המשק עד ליום האחרון.

ברצוננו לקבל עד ט"ו חשון תרפ"ג את הדו"ח השנתיים מתרפ"ב מכל המשקים החקלאיים, למען אפשר יהיה על פיהם לסכם את תוצאות העבודה בשנה זו. הננו מבקשים אתכם לרשום לפניכם את היום האמור ולהכין את הדו"ח השנתי של משקכם במשך הזמן הנזכר בשביל למסרו לפקידנו שיבוא אליכם לקבלו.

לתכלית זו אנו מבקשים, איפא, אתכם להמציא לנו במשך חודש אלול את הדו"ח החדשיים עד לסוף אב, למען תוכלו בסוף אלול לגשת מיד לסגירת הספרים ולסידור הדו"ח השנתי.

בכבוד רב, י. האפט.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 24

מכתב "ההנהלה הציונית" בירושלים מיום 15 באוגוסט 1922,…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 24א

תמלול המכתב "ההנהלה הציונית בארץ-ישראל", מחלקת הביקורת, כ"א…
error: Alert: Content selection is disabled!!