ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 25א

תמלול המכתב:

בנק הפועלים בע"מ, ארץ ישראל          The Workers' Bank Ltd., Erez-Israel (Palestine)

י"ד אלול תרפ"ב, 7 בספטמבר 1922, לכבוד ועד קבוצת "הכרמל", ע"י "המשביר" בחיפה

ח.נ. (= חברים נכבדים)

קבלנו את מכתבכם מיום י' אלול ש.ז., חבל שלא הודעתם בו את הכתובת שלכם.

את השם הפרטי של החותם אהרונסון "אברהם" רשמנו בפנקס שלנו, כבקשתכם.

מתפלאים אנו על זה שאתם מרשים לעצמכם לדבר ע"ד (= על דבר) אי סדר ששורר אצלנו במדור הכספים ומתוך פרט אחד אתם באים להוציא משפט כללי. בזמן שהיה אצלנו בא-כוחכם, ביקש לחפש בספרים שלנו את רשימת החותמים שלכם (= בעלי המניות), כאלה לא נמצאו בספרינו ולא באשמתנו. בקרוב (= בערך) לפני תשעה חודשים, הודיע לנו מרכז "המשביר" ביפו, שקיבל בשבילנו שלש מאות (300) גר"מ (= גרוש מצרי) מקבוצת "כרמל" ג', בלי שום הוספה מצדו למה נשלח הכסף, אם זה בעד מניות ומי הם החותמים. פנינו לסניף "המשביר" בחיפה (מכתבנו מיום י"ט טבת ש.ז. מס' 341) בבקשה להודיענו מי שילם לנו את הנ"ל ואיך לרשום את זה. תשובה על זה לא קבלנו והשלש (3) לי"מ (= לירות מצריות) נשארו רשומים בתור סכומים עוברים.

אם רוצים אתם עכשיו להעביר את הסכום הזה לחשבון החותמים החדשים שלכם, נא לשלוח לנו מכתב בצרוף רשימת החותמים ובאיזה סכום לזכות את כל אחד בגבולי השלש (3) לי"מ. אם יש לכם חותמים שעדיין לא רשמתם, נא לשלוח את הרשימה ולכתוב מפורש גם את השם הפרטי של כל אחד.

בבקשה לאשר לנו את קבלת מכתבנו זה, בכבוד רב ובב"ח (= ברכת חברים), בנק הפועלים בע"מ (וחתימות שניים מעובדיו), השמאלית, של אליהו מונצ'יק,

הערות:

"בנק הפועלים" בשמו המקורי (בתרגום מאנגלית) הוא "הבנק של הפועלים" .... הוקם ביוזמת ברל כצנלסון אך שנה קודם לכן כדי להבטיח מימון הוגן ונח ליוזמות חלוציות של פועלי ארץ ישראל. אליהו מוצ'ניק (מרגלית) שחתימתו (השמאלית מבין השתיים) על המסמך היה ממקימי הבנק ומנהליו הראשונים. החתימה הימנית היא של שמואל ברקאי, אז פקיד צעיר לימים ובהמשך, היה אף הוא דמות מרכזית בו.

"קבלנו את מכתבכם, חבל שלא הודעתם בו את הכתובת שלכם". אכן, נראה שפקידי הבנק, שמקום מושבו ביפו, "מנותקים" מההכרה שאותם חלוצים תמהונים "תקועים" אי שם ביערות הכרמל ואין להם ממש כתובת ברורה .... הפיתרון שנמצא היה כאמור ע"י משלוח המכתב דרך "המשביר" בחיפה. במעטפת מכתב אחד שנשתמרה מאותה תקופה מצויינת הכתובת פשוט כ"קבוצת רושמיה, הר הכרמל, חיפה".

החותם החדש (כחבר בקבוצה) אברהם אהרונסון (גם אהרנסון) הוא בן דודו של זלמן יצחק לנדרס, הוא עלה ארצה באפריל 1922 והצטרף להתיישבות בעקבותיו. מן הסתם, זלמן יצחק טרח לבצע את רישומו כדין בבנק כדי להבטיח את זכויותיו כבעל מניה, שהרי במועד הזה כבר היה ברור לחברי הקבוצה שירידתם מהקרקע קרובה (וראו הוכחה לכך בכותר הבא, במכתב שמועדו בדיוק שבוע ימים לאחר מכן).

התייחסות מלגלגת משהו בסוף המכתב גם לנוהג בקבוצה לרשום שמות החברים אך ורק בציון שם משפחתם. כך היה בפניה לבנק לרישומו של "אהרנסון", וכך אכן נהג זלמן יצחק בדרך כלל בניהול רישומיו במסמכים השונים. עתה, 100 שנים מאוחר יותר, הנוהג ה"חסכני" הזה, גרם ללא-מעט "כאבי ראש" בתהליך זיהויים הוודאי של חלק מהחברים.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 25

י"ד אלול תרפ"ב, הוא 7 בספטמבר 1922, מכתב…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 25א

תמלול המכתב: בנק הפועלים בע"מ, ארץ ישראל          The…
error: Alert: Content selection is disabled!!