ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 4

סוף 1921. יוסף ניישולר, אשתו נעמי וילדם אורי במרכז, למעלה מימין חנה פכטהולד (עזבה את רושמיה זמן קצר לאחר מכן) וז'נקה (גניה) דיסטנפלד לבית לוקר, בת העיר סטניסלבוב שבגליציה המזרחית, למטה מילכה זיידמן (לימים, אשתו השניה של דוד צירקין/צפריר).

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 4

סוף 1921. יוסף ניישולר, אשתו נעמי וילדם אורי…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 4א

שוב, הערות מאוחרות של יוסף ניישולר על גב…
error: Alert: Content selection is disabled!!