ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 26

כ"א אלול תרפ"ב, הוא 14 בספטמבר 1922, אך מעט פחות משנה חלפה מאז נחתם מסמך העליה על הקרקע, וכאן, לראשונה, מוזכרת הירידה !
מכתב מרכז קופת חולים של ההסתדרות הכללית לקבוצת "כרמל - רושמיה": "היות ועומדים אתם לרדת בקרוב לגמרי מהכרמל". על החתום: לוי ויניק (בעצמו חבר הקבוצה עד לפני זמן קצר !).

error: Alert: Content selection is disabled!!