ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 28א

תמלול המכתב

לקב' (= לקבוצת) הכרמל ג', לידי בן-צבי ד. (= דוד בן-צבי).

התענינתי בענין האהלים וקשה לי לעשות דבר מה בענין זה מטעם פשוט שמחירם הוזל  ואין איש רוצה לקחת אותם. 4 פונט (= פאונד/לירות מצריות) עולה כיום אהל בוהצ"ב (= במשרד לעבודות ציבוריות) ומשל איש פרטי אפשר לקנות עוד יותר בזול.

בכל זאת, יש ביפו יהודי אחד אשר איננו עשיר כל כך ורוצה לגור הקיץ בשני אהלים. הוא מסכים לקבל מכם שני אהלים והוא ישלם בעדם לוהצ"ב (= למשרד לעבודות ציבוריות) באותם התנאים שעליכם לשלם (= את חובכם שלכם). ובכן, אם תרצו, תשלחו שני אהלים לפי הכתובת הזו: תל אביב, שכונת אהל משה, בית יהודה איינגימכט, בשביל נחמן ברסלר.

האיש הוא ישר עד מאד ואין לפחד בעד התשלומים. האהלים צריכים להגיע ליפו עד ראש חודש ניסן, לא יותר מאוחר. אם לא תוכלו לסדר את זה או שסדרתם כבר אותם באופן אחר, נא להודיע לי תיכף בשביל שהאיש יוכל לחפש אהלים אחרים. אנכי בטוח שלא תרצו להביא אותי לידי אי נעימות ותודיעו לי תיכף מה עשיתם בענין זה. תכתבו גם את התנאים.

שלום לכם, דרישת שלום לכלכם, בב"ח (= בברכת חברים), בן-צבי

כ' אדר תרפ"ג

הערות

"שכונת אהל משה", השכונה היהודית האחרונה שהוקמה בסמוך ליפו טרם הקמתה של אחוזת בית/תל אביב. כיום בתחום שכונת נוה צדק, באזור רחוב הראשונים שבין שבזי ולילנבלום. כמה אירוני שהאהלים דרושים בשכונת "אהל משה" ....

אפשר להסיק בביטחון כי ירידת חברי הקבוצה מהקרקע ברושמיה נעשתה באופן הדרגתי, כל אחד עפ"י ההזדמנות שנקרתה בדרכו למצוא מקור פרנסה אלטרנטיבי או להתיישבות חקלאית חדשה אחרת.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 28

כ' אדר תרפ"ג, הוא 8 במרץ 1923. כאב…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 28א

תמלול המכתב לקב' (= לקבוצת) הכרמל ג', לידי…
error: Alert: Content selection is disabled!!