ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 28

כ' אדר תרפ"ג, הוא 8 במרץ 1923.
כאב ואכזבה בניסיון להציל ולו מעט מהשקעת החברים ע"י מכירת האוהלים ששמשו אותם למגורים ברושמיה. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 28

כ' אדר תרפ"ג, הוא 8 במרץ 1923. כאב…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 28א

תמלול המכתב לקב' (= לקבוצת) הכרמל ג', לידי…
error: Alert: Content selection is disabled!!