ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 5

16 בנובמבר 1921, סיפור רכישתן של הפרדות להלן, והרי ברור שהפרדות היו תנאי ראשוני לאפשרות העבודה בכרמל, וגם הוצאה כספית גבוהה ביותר. בחתימה, י. דובובי, "קבוצה לבנין".

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 5

16 בנובמבר 1921, סיפור רכישתן של הפרדות להלן,…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 5א

20 בנובמבר 1921, "קיבלתי מהחבר (דוד) בן צבי…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 5ב

כ"ט חשון תרפ"ב, הוא 30 בנובמבר 1921. מהמשרד…
error: Alert: Content selection is disabled!!