הכשרת השדה בבילזורקה 1

ראשית שנות השלושים. על השלט שמציגים החלוצים נכתב: קבוץ "הכובש", פלוגה חקלאית "השדה" בבילזורקה, ווהלין".
בבטאון "ילקוט ווהלין", חוברת ח', ניסן תש"ז, בעמ' 23, נכתב אודותיה: ליד העיירה, באחוזתו של ר' יוסף גולדברג, נתארגן קיבוץ חלוצי שמנה כ 30 איש ואשה וכן נוסדה שם הכשרה חקלאית בשם "השדה".

מידע-נוסף2

הכשרת השדה בבילזורקה 1

ראשית שנות השלושים. על השלט שמציגים החלוצים נכתב:…

הכשרת השדה בבילזורקה 1א

כיתוב על גב התמונה והערה בעניינה: "פלוגת השדה…