הכשרת זדולבונוב 1א

גב התמונה.
התמונה היתה שייכת לפנחס ספירשטיין מתל אביב. חתימתו מיום 23 במאי 1945 כאן.

מידע-נוסף2

הכשרת זדולבונוב 1

קבוץ קלוסובה, פלוגה בזדולבונוב, אוקטובר 1933. העיירה זדולבונוב,…

הכשרת זדולבונוב 1א

גב התמונה. התמונה היתה שייכת לפנחס ספירשטיין מתל…
error: Alert: Content selection is disabled!!