הכשרת טרנוב שמעון ספרא 12א

20 ביוני 1936, כשנה לאחר התמונה הראשונה.
ויכוחים "אידיאולוגים" חסרי תוחלת אודות התמקצעותן של קבוצות ההכשרה, רק הבליטו את לב הבעיה, שהחלוצים "נתקעו" בהכשרות שנים על גבי שנים באין יכולת לעלות ארצה. בדיוק שנה חלפה והנה פלוגת "המעפילים" שיעודה היה התישבות "ימית", היא עתה פלוגה חקלאית מסורתית - "השדה".

מידע-נוסף2

הכשרת טרנוב שמעון ספרא 12

20 ביוני 1936, ליד חנות לתשמישי קדושה בעיר.…

הכשרת טרנוב שמעון ספרא 12א

20 ביוני 1936, כשנה לאחר התמונה הראשונה. ויכוחים…
error: Alert: Content selection is disabled!!