הכשרת צ'נסטוכוב צבי טוכמן 1

15 ביולי 1935, ליד חדר האוכל בצ'נסטוכוב.
צ'נסטוכוב, עיר מרכזית בדרום מערב פולין. במקום פעל קבוץ יהודי / חוות הכשרה שבה חיו ועבדו, בחקלאות ובתעשיה, כהכנה לעליה ארצה, חלוצים מרחבי פולין, העילית שבעילית של נוער "השומר הצעיר". המחזורים היו בני שנתיים, כ 50 צעירים וצעירות בכל מחזור.

מידע-נוסף2

הכשרת צ'נסטוכוב צבי טוכמן 1

15 ביולי 1935, ליד חדר האוכל בצ'נסטוכוב. צ'נסטוכוב,…

הכשרת צ'נסטוכוב צבי טוכמן 1א

על בני העיירה לודביפול שיצאו להכשרה נמנו: צבי…