הכשרת צ'נסטוכוב צבי טוכמן 1

צעירי לודביפול ליד חדר האוכל בצ'נסטוכוב
צ'נסטוכוב נמצאת באזור קרקוב. במקום פעל קיבוץ יהודי / חוות הכשרה שבו חיו ועבדו, בחקלאות ותעשיה, צעירים יהודים מרחבי פולין, העילית שבעילית של נוער השומר הצעיר, כהכנה לעליה ארצה. המחזורים היו בני שנתיים, כ 50 חברה בכל מחזור.

מידע-נוסף2

הכשרת צ'נסטוכוב צבי טוכמן 1

צעירי לודביפול ליד חדר האוכל בצ'נסטוכוב צ'נסטוכוב נמצאת…

הכשרת צ'נסטוכוב צבי טוכמן 1א

מבני לודביפול שהגיעו לצ'נסטוכוב: צבי טוכמן (ומי שלימים…