הכשרת קובל 10

אסתר שניה מימין וחברות ברחובות קובל.
ניכר על פי מלבושן וכו' שהבנות עובדות קשה ובכל עבודה מזדמנת בשביל לתרום את חלקן לקבוצה.

מידע-נוסף2

הכשרת קובל 10

אסתר שניה מימין וחברות ברחובות קובל. ניכר על…

הכשרת קובל 10א

קובל, 29 ביוני 1935. "זיכרון לאסתר לפני עליתה,…