הכשרת קובל 3

חוטבי עצים, קבוץ הכשרה בקובל, 27 בינואר 1934.
אף כי על פי הידוע נכנסה אסתר רדר (נסצקי לאחר נישואיה ליעקב) להכשרה רק בחציה השני של שנת 1934, ניתן לזהותה בתמונה (ראשה מציץ מעל מניף הגרזן שבמרכז) ועל כן אפשר שהיא כאן בביקור "התרשמות". יעקב עצמו לא זוהה בתמונה.