הכשרת קובל 8

25 בדצמבר 1934.
יעקב מימין, במרכז דבורה ברנר (בארץ גרבוז), ילידת 1915, עלתה ארצה ב 1936 והקימה את ביתה ומשפחתה בירושלים, נפטרה ב 1998. הבחור משמאל לא מזוהה.