הכשרת קלוסוב 10

"חילוף משמרות".
כותב המאמר, ישראל קויפמן, היה מורה לעברית לצעירים בדובנה כשהגיע כחלוץ לקלוסוב בשנת 1932 והוא כבן 25 שנה. עלה ארצה ב 1933.

מידע-נוסף2

הכשרת קלוסוב 10

"חילוף משמרות". כותב המאמר, ישראל קויפמן, היה מורה…

הכשרת קלוסוב 10א

הכשרת קלוסוב 10ב

ועל הקבוץ בלוצק כותב יוסף וינר מרמת הכובש,…